Update cybersecurity opleidingen

28 mei 2020

Op deze website staat een overzicht van cybersecurity opleidingen in Nederland. Voor zover van toepassing kunt u voor uw eigen opleiding(en) nagaan of de gegevens nog kloppen of dat er wellicht (nieuwe) cybersecurityopleidingen ontbreken in dit overzicht? Uiteraard zijn wij per mail beschikbaar om indien nodig aanpassingen te maken en of opleidingen toe te voegen.

ENISA Cybersecurity Higher Education Database

Ook heeft ENISA, het EU agentschap voor cybersecurity, sinds kort een “Cybersecurity Higher Education Database”. Zij vragen alle hoger onderwijsinstellingen om hun cybersecurity opleidingen toe te voegen aan deze database. Wij verzoeken u om uw opleiding(en) zelf toe te voegen via de button “+add a course”.