Veel discussie over nieuw bekostigingsmodel hoger onderwijs

15 juni 2017

Onlangs schreef minister Jet Bussemaker (OCW) een brief aan de Tweede Kamer over de bekostigingssystematiek van het hoger onderwijs. Hierin presenteerde ze een aantal bekostigingsmodellen waar een nieuw kabinet mee aan de slag zou kunnen gaan. Sindsdien publiceert ScienceGuide geregeld artikelen met kritisch commentaar op de brief. De sector blijkt ernstig verdeeld. Een eerste artikel bespreekt de doeltreffendheid van de voorstellen en de alternatieven die universiteiten hebben. Een tweede artikel vertelt hoe de technische universiteiten steeds nadrukkelijker in de knel komen bij de huidige bekostigingswijze. Een derde artikel vraagt zich af: hoe komen onderwijs- en onderzoeksbekostiging weer tot elkaar? Een vierde artikel hekelt het feit dat de gammawetenschappen er de afgelopen jaren veel meer geld bij hebben gekregen en er juist gekort is op het bèta-onderzoek. Een vijfde artikel, geschreven door oud-voozitter Ad de Graaf van de Vereniging Hogescholen, constateert dat elk verdeelmodel winnaars en verliezers kent. Hij denkt dat er uiteindelijk nooit een model zal worden gevonden waar iedereen blij mee is. In een zesde artikel onderbouwt ENTEG-directeur Jacqueline Scherpen (RuG) dat er echt extra geld naar de bèta-opleidingen moet. In een zevende artikel bespreekt ScienceGuide een serie vragen die de Tweede Kamer over de bekostigingsmodellen van het hoger onderwijs heeft gesteld.

Artikel ScienceGuide – 1
Artikel ScienceGuide – 2
Artikel ScienceGuide – 3
Artikel ScienceGuide – 4
Artikel ScienceGuide – 5  
Artikel ScienceGuide – 6  
Artikel ScienceGuide – 7  
Brief aan de Tweede Kamer (pdf)