Veel Nederlanders bezorgd om hacks en id-diefstal

24 oktober 2018

Nederlanders voelen zich wel veiliger dan anderen.

Nederlanders voelen zich veiliger dan mensen uit andere landen. Toch is 41 procent van hen ‘erg’ of ‘extreem’ bezorgd om het risico van hacking en identiteitsdiefstal. Dat blijkt uit de nieuwste versie van de Security Index die it-dienstverlener Unisys jaarlijks presenteert. 

Er zijn geen landen waar de veiligheidsindex zo gunstig staat als in Nederland: 109 van 300 punten. Hoe hoger de index, hoe onveiliger men zich voelt. Vorig jaar bedroeg de Nederlandse score nog 125. In 2014 was deze nog 66, wat aangeeft dat Nederlanders zich toen veel veiliger voelden. Jongeren voelen zich minder veilig dan ouderen. Gezinnen met een laag inkomen voelen zich eveneens minder veilig dan gezinnen met een hoog inkomen. Er is geen verschil tussen vrouwen en mannen.


De wereldwijd gemiddelde score bedraagt 173. Dit is even hoog als een jaar geleden. De landen om Nederland heen scoren beduidend hoger, wat duidt op een groter gevoel van onveiligheid. In België staat de index op 155 punten, in Duitsland op 151 en in het Verenigd Koninkrijk op 149. De Filipijnen voelen zich het onveiligst: de index staat daar op 232 punten.
 
Ernstig bezorgd

Meer dan twee derde van de Nederlandse consumenten zegt ernstig bezorgd te zijn over ten minste één veiligheidsthema. Dit is minder dan afgelopen jaren. De meeste zorgen betreffen online of digitale zaken en niet zozeer fysieke bedreigingen. Virussen en hacking worden vaak als bedreiging gezien, net als identiteitsdiefstal. ‘Computerfraude en digitale criminaliteit gaan over landsgrenzen heen’, meldt hoofdonderzoeker Jeroen Zonnenberg. Hij wijst op recente berichten over Russische en Chinese hackers.

Uit het onderzoek blijkt ook dat consumenten weinig vertrouwen hebben dat zorginstellingen hun digitale persoonsgegevens voldoende beveiligen. Slechts vier op de tien mensen denkt dat de gegevens veilig worden bewaard.
 
Onderzoek

Unisys voert het wereldwijde onderzoek naar het gevoel van veiligheid onder consumenten vanaf 2007 jaarlijks uit. Die beslaat de gebieden nationale veiligheid, financiële veiligheid, online veiligheid en persoonlijke veiligheid. In dertien landen worden hiervoor telkens duizend respondenten ondervraagd. Bij de samenstelling van de steekproef houden de onderzoekers rekening met demografische eigenschappen als geslacht, leeftijd en regio.

Meer informatie