“Veiligheid en privacy zijn een must voor het Internet of Things”

30 april 2016

Het Internet of Things belooft fantastische toepassingen. Maar willen we een IoT dat ook veilig is en onze privacy respecteert, dan zullen we de architectuur moeten heroverwegen. Professor Bart Preneel van iMinds en KU Leuven ziet twee belangrijk oplossingen: open standaarden gebruiken en data lokaal verwerken in plaats van ze zomaar naar de cloud sturen.
Artikel Agoria