VenJ heeft nu eigen SKIA

22 mei 2017

‘Een uitdagend en inspirerend document’, zo noemde secretaris-generaal Siebe Riedstra de 18 mei gepresenteerde Strategische Kennis- en Innovatie Agenda (SKIA) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Dat gebeurde tijdens een congres in Den Haag dat het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum (WODC) organiseerde in samenwerking met het Innovatieteam en de Centrale Eenheid Strategie van het departement.

De SKIA geeft inzicht in de behoefte aan kennis en innovatie op de strategische thema’s van VenJ: Justice (rechtsorde), Governance, Smart (technologie), Weerbaarheid & veerkracht en Globalisering. Dit biedt VenJ de mogelijkheid om heel gericht, over de grenzen van de verschillende organisatie-onderdelen heen, samen op te trekken op het gebied van kennis en innovatie. ‘Dat is nodig omdat VenJ haar taken goed wil blijven uitvoeren - óók in een veranderende samenleving, die vraagt om andere, nieuwe oplossingsrichtingen en werkwijzen’, aldus de SG.

De SKIA is ook nadrukkelijk bedoeld als stimulans voor de omgeving van VenJ - universiteiten, kennisinstellingen, bedrijven – om mee te denken en een bijdrage te leveren  aan kennisontwikkeling en innovatie die nodig is om de geformuleerde uitdagingen aan te gaan.

Bij de presentatie kondigde Riedstra tevens aan dat VenJ en het ministerie van Defensie een strategisch partnerschap aangaan op het gebied van Kennis en Innovatie. Met de toenemende verwevenheid van interne en externe veiligheid is intensievere samenwerking tussen beide ministeries een logische stap. ‘We kunnen gebruik maken van elkaars kennis en expertise en voortbouwen op elkaars resultaten’, aldus Riedstra. VenJ zal ook met de departementen van Onderwijs Cultuur & Wetenschap en Economische Zaken nauwer gaan samenwerken  in het proces van kennis naar innovatie.

Meer informatie https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-veiligheid-en-justitie/inhoud/innovatie-veiligheid-en-justitie/innovatienieuws