Verlenging dcypher tot 1 oktober 2020

30 maart 2020

In overleg met de partijen achter het Dutch cybersecurity platform higher education & research (dcypher), is besloten dit platform voort te zetten tot 1 oktober. De subsidietermijn van dcypher eindigt op 31 maart 2020.

NWO is een groot voorstander van het ontwikkelen van een vervolg op dcypher. NWO en de betrokken partners (ministeries van Justitie & Veiligheid, Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, Economische Zaken & Klimaat en Defensie) willen deze extra tijd gebruiken om de doelstellingen en de vorm waarin dcypher vervolgd wordt nader te bepalen. Dit wordt gedaan in afstemming met alle betrokkenen in de cybersecurity kennis- en innovatieketen. Vanwege het nationaal en strategisch belang van cybersecurity is een breed gedragen en gezamenlijke aanpak op dit gebied cruciaal. Daarvoor is extra tijd nodig, ook om de continuïteit te waarborgen en voort te kunnen bouwen op de kennis en ervaring die afgelopen jaren is opgedaan. 

NWO ziet het als haar taak om het wetenschappelijke cybersecurity-veld op een goede manier te ondersteunen, zoals NWO dat ook voor vele andere onderzoeksdisciplines doet. NWO zal de dcypher-activiteiten op het terrein van onderzoek voortzetten, om te zorgen dat deze op een goede manier kunnen landen in de nieuwe fase vanaf 1 oktober 2020. Daartoe houdt NWO het dcypher-bureau, zij het in iets afgeslankte vorm, in stand en blijft dit bureau op zijn beurt de dcypher Adviesraad faciliteren. Wat dcypher-activiteiten op het hoger onderwijs terrein betreft, betekent dit het volgende: 

  • NWO | dcypher blijft verantwoordelijk voor de (verdere) opbouw en ondersteuning van het (brede) cybersecurity lectorenberaad (via het landelijk platform PRIO - Praktijkgericht ICT-onderzoek)
  • NWO | dcypher blijft betrokken bij de reeds in gang gezette organisatie rond de Nederlandse deelname aan de European Cyber Security Challenge (ECSC)
  • Na 1 april 2020 worden de werkzaamheden in het kader van de hoger onderwijsagenda verminderd en zal dcypher geen Summerschool (NCS3 2020) organiseren (mede vanwege het uitbreken van het Corona-virus)

 

Bron: NWO
 

Bekijk de Nationale Cybersecurity Edcuatie Agenda