Verschillende reacties op AI-plannen Europese Commissie

3 maart 2020

Veel reacties op de, twee weken geleden aangekondigde, plannen van de Europese Commissie op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Het budget is te laag, stelt een artikel van Science|Business. Een artikel van de Financial Times noemt vier grote problemen met de Europese AI-strategie, waaronder te weinig aandacht voor het beperken van bureaucratische regels voor start-ups en onduidelijkheid over die manier waarop Europa wil omgaan met de risico’s van AI. Maar de Europese ambities hebben zeker waarde, betogen artikelen van IPS Journal en de Alliance on Artificial Intelligence (ALLAI). “Het gaat niet alleen maar om geld.” Ook in Nederland zijn de meningen verdeeld. “Recept voor verdere achterstand”, kopt bijvoorbeeld NRC. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn bang dat Europese AI-regelgeving innovatie zal vertragen. Drie hoogleraren met AI-expertise zijn in de Volkskrant positiever: “Nederland moet nu aanhaken bij de ambities van de Europese Commissie.”

Artikel Science|Business
Artikel Financial Times (registratie verplicht)
Artikel IPS Journal 
Artikel ALLAI 
Artikel NRC
Nieuwsbericht VNO-NCW
Artikel de Volkskrant