Versnellingsagenda onderwijsinnovatie gepresenteerd

17 november 2017

De Vereniging van Universiteiten, Vereniging Hogescholen en SURF hebben een Versnellingsagenda voor onderwijsinnovatie 2017 gepresenteerd. Hierin benoemen ze concrete speerpunten voor doelen als het verbeteren van aansluiting op de arbeidsmarkt, flexibilisering van het onderwijs en het slimmer en beter leren met technologie.

Nieuwsbericht VSNU