Versnellingsagenda voor onderwijsinnovatie, VSNU Januari 2018