Vervlechting safety en security

30 april 2018

Genserik Reniers is directeur van het Centre for Safety & Security, een kennisplatform dat de industrie wil ondersteunen bij safety- en securityvraagstukken. In dit interview pleit hij voor een robuuste proactieve aanpak van beveiligingsrisico’s in de industrie en ook voor harmonisatie van Europese regelgeving op dit gebied. “Security zou een integraal onderdeel moeten zijn van risicoanalyses bij bedrijven.”

Op safetygebied doet de Nederlandse industrie het best goed, nu de security nog. Een onderbelicht thema in het Nederlandse bedrijfsleven, vindt prof. dr. ir. Genserik Reniers, hoogleraar ‘Veiligheid van gevaarlijke stoffen’ aan de TU Delft en directeur van het Centre for Safety & Security.

Zorgen over kwetsbaarheid van vitale bedrijfstakken bij terroristische aanvallen

Even goed afbakenen waar Reniers over spreekt als hij het heeft over security en de industrie. Niet over de bescherming tegen het inbrekersvolk, georganiseerde criminaliteit of fraude. Het zijn terrorismegerelateerde beveiligingsrisico’s waarover hij zich zorgen maakt; de kwetsbaarheid van vitale bedrijfstakken voor incidenten met terroristisch oogmerk. Zoals de energievoorziening, voedsel- en drinkwaterproductie, maar ook de grote chemieclusters in de Rotterdamse haven, Limburg en de Zeeuwse delta.

 

Meer via https://www.securitymanagement.nl/83500-2/