Vervolg in samenwerking Cybersecurity onderzoek NL-VS

23 mei 2013

Om het in november 2012 gesloten verdrag tussen Nederland en de VS op het terrein van “Homeland and civil security matters” verder in te vullen bezocht een delegatie van het Department of Homeland Security (DHS) half mei ons land. Doel van het bezoek was de aandachtsgebieden uit het verdrag verder te verkennen/uit te werken, waaronder die in het cybersecurity onderzoek. NWO verzorgde tijdens het bezoek de programma onderdelen op het gebied van het cyber security onderzoek. De delegatie werd geleid door de Deputy Undersecretary Science & Technology van DHS: Dr. Daniel Gerstein. In zijn kielzog reisde Doug Maughan, directeur van de DHS cyber security divisie, mee. Hij boog zich over de uitwerking van het cyber security gedeelte.  Inmiddels is NWO voor dr. Maughan een goede bekende, omdat NWO al vanaf de ondertekening van een Letter of Intent in februari 2012 met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), het Nationaal Forensisch Instituut (NFI) en DHS op zoek is naar mogelijke vormen van samenwerking met DHS.

Uitkomst bezoek
Tijdens een eerdere expertmeeting in Washington identificeerden DHS, NWO en de destijds met NWO meereizende Nederlandse experts een aantal trans-Atlantische onderzoeksthema’s  op het gebied van cyber security. NWO en het ministerie van V&J zegden toe middelen ter beschikking te stellen voor mogelijke samenwerkingsprojecten die hieruit gaan voorvloeien. Bij aanvang van het afgelopen bezoek, ruim een jaar na de eerste ontmoeting, lag er al een aantal op deze thema’s gebaseerde, door Nederlandse en Amerikaanse onderzoekers geformuleerde, Expressions of Interest. DHS heeft verklaard dat een aantal hiervan goed past binnen hun onderzoeksportfolio. De komende maanden worden deze EoI’s nog verder uitgewerkt. NWO laat vervolgens op basis van een extern bepaalde prioritering een kwaliteitstoets uitvoeren. Opeenvolgende stappen leiden uiteindelijk tot uitvoering van een geselecteerd aantal partnership research projecten. Daarnaast had DHS zich al uitgesproken voor deelname in een NFI-project, en had het NCSC een drietal DHS-projecten geselecteerd om mee te financieren. Deze uitkomsten zorgde ervoor dat de samenwerking tussen Nederland en de VS op gebied van Veiligheid in een nieuwe fase komt omdat eerder uitgesproken intenties nu worden vertaald in de concrete deelname in projecten.

Cyber Education en Cyber Research
NWO en NCSC verzorgden gezamenlijk een dagprogramma waarin twee aspecten van cyber, die DHS graag wilde bespreken, aan de orde kwamen. In de ochtend stond cyber education centraal, in de middag cyber research. De Cyber Security Academy (i.o.) van The Hague Security Delta (HSD), het information security education program van het Platform voor Informatie Beveiliging (PvIB), het Security Master Program (van een aantal samenwerkende universiteiten) en het SysSec's common curriculum, een Europees project, passeerden de revue. DHS presenteerde op zijn beurt initiatieven op het gebied van cyber educatie in de VS, zoals een samenwerking met Australië.
Tijdens het middagprogramma werden vier van de negen gehonoreerde projectvoorstellen binnen het NWO programma Cyber security gepresenteerd. De keuze van deze vier was gebaseerd op een wenslijstje van DHS. Ook plannen van TNO, onder andere betreffende het te openen cyber security lab werden uiteengezet. Aan bod kwamen verder samenwerkingsmogelijkheden van DHS met het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Tenslotte presenteerde het ICT Innovatie Platform Veilig Verbonden de nieuwe nationale cyber security research agenda, die de komende maanden aan een groot aantal stakeholders ter beoordeling wordt voorgelegd.

Voor meer informatie:
Jan Piet Barthel, j.barthel@nwo.nl