Vijf projecten gehonoreerd binnen onderzoeksprogramma ‘Verantwoord Innoveren.

26 november 2019

Het onderzoeksprogramma ‘Verantwoord Innoveren. Ontwerpen voor publieke waarden in een digitale wereld’ honoreert vijf veelbelovende onderzoeksvoorstellen die onderzoek gaan doen naar de borging van publieke waarden in ontwerp en gebruik van nieuwe digitale technologie.

Vrede, veiligheid en de borging van publieke waarden kunnen het in de 21e eeuw niet stellen zonder digitale technologie zoals Big Data, Kunstmatige Intelligentie (AI), Internet of Things, Blockchain en Robotica. Een grote uitdaging in digitale samenlevingen is het vinden van technologische en institutionele oplossingen voor fundamentele waardenconflicten. Deze uitdaging staat centraal in het onderzoeksprogramma ‘Verantwoord innoveren. Ontwerpen voor publieke waarden in een digitale wereld’. De vijf gehonoreerde projecten dragen bij aan nieuwe kennis over dit vraagstuk. Het programma vormt een unieke samenwerking van NWO met de gemeente Den Haag en de ministeries van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties, Buitenlandse zaken, Defensie en Justitie & Veiligheid.

Toekenningen

In totaal honoreert de programmacommissie van het programma ‘Ontwerpen voor publieke waarden in een digitale wereld’ 3,1 miljoen euro, verdeeld over vijf onderzoeksprojecten. De gehonoreerde voorstellen bestrijken een breed palet aan onderwerpen op het grensvlak van digitale technologie en maatschappelijk verantwoord innoveren. Onderwerpen die aan bod komen gaan over transparantie en legitimiteit bij Blockchain toepassingen, de plek van waarden bij standaardisering van digitale infrastructuren, kansen en bedreigingen van politieke microtargeting, het hanteren van publieke waarden voor digitale data in humanitair handelen en de borging van publieke waarden bij mens-machine samenwerkingen voor militaire doeleinden. De projecten zullen begin 2020 van start gaan.

 

Meer informatie