VNG helpt gemeenten met niveaus authenticatie

14 april 2020

VNG Realisatie heeft een instrument ontwikkeld waarmee gemeenten kunnen vaststellen welke authenticatiemiddelen het best zijn in te zetten voor bepaalde diensten. Daarbij gaat het om de vraag welk betrouwbaarheidsniveau nodig is. De Excel-tool is gratis te gebruiken en te downloaden.  

Afgelopen 18 februari heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel digitale overheid (Wdo) aangenomen. In deze wet wordt het veilig en betrouwbaar kunnen inloggen voor Nederlandse burgers en bedrijven bij de (semi-)overheid geregeld. Door middel van authenticatie weten overheden met wie ze te maken hebben. Deze authenticatiemiddelen zijn er op verschillende betrouwbaarheidsniveaus (laag, substantieel of hoog). Het is voor beleidsmakers, architecten, informatiebeveiligers, juristen en bestuurders belangrijk om een duidelijke keuze te maken voor het betrouwbaarheidsniveau dat per dienst nodig is. 

VNG Realisatie, de it-denktank en -uitvoeringsorganisatie van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten, heeft nu een instrument ontwikkeld dat gemeenten helpt bij het bepalen van het juiste niveau per product of dienst. Het Excel-overzicht is via deze aankondiging te downloaden.

meer informatie