Voltijd master opleidingen in cybersecurity hoger onderwijs

Voltijd%20MSc.png

Hier vind je een overzicht van de huidige voltijd master opleidingen in cybersecurity hoger onderwijs. Per opleiding is in een taartdiagram weergegeven de studielast van vijf verschillende categorieën, uitgedrukt in percentage van de nominale studielast. Van elke opleiding is het profiel te downloaden met gegevens over de instelling, de opleiding, typering van de opleiding en de verdeling van de studielast. 

Bekostigd Cyber Security Hoger Wetenschappelijk Onderwijs

Foto gemaakt tijdens dcypher Symposium 2017 door Sjoerd van der Hucht, (vlnr) Luca Allodi  (TU/e), Hadi Asgari (TUD), Cristiano Giuffrida (VU), Anna Sperotto (UT) en Andreas Peter (UT).