Voorbereiden op digitale ontwrichting vraagt om coördinatie overheid

15 april 2020

Op 9 september 2019 nam secretaris-generaal Siebe Riedstra van het ministerie van Justitie en Veiligheid het eerste exemplaar van het WRR-rapport ‘Voorbereiden op digitale ontwrichting’ in ontvangst. In dit rapport presenteert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) zijn analyse en adviezen op hoe Nederland voor te bereiden op een eventuele digitale ontwrichting.

“Nu de digitale wereld steeds verder verknoopt raakt met fysieke infrastructuren en het sociale weefsel van onze samenleving is cybersecurity alleen niet langer voldoende”, vertelt prof. mr. Corien Prins, voorzitter van de WRR en hoogleraar Recht en Informatisering aan de Universiteit Tilburg.

Wat moet ik doen bij een ramp?

Wie de trefwoorden ‘voorbereiden op een ramp’ in een zoekmachine inbrengt, krijgt als één van de resultaten een link naar de pagina van de rijksoverheid met als titel “Wat moet ik doen bij een ramp?”. Na wat doorklikken is de nodige informatie te vinden over de voorbereiding op specifiek een cyberaanval.

Wat Prins opvalt is dat de meerderheid van de aldaar genoemde maatregelen gaat over het voorkomen van een cyberramp. “Slechts een zeer beperkt aantal gaat over maatregelen tijdens en na de ramp. Wat eveneens opvalt is dat de laatstgenoemde maatregelen uitsluitend zien op een digitale ramp en wijzen op het belang van het veranderen van wachtwoorden en het installeren van nieuwe antivirussoftware”, vertelt Prins.

meer informatie