Voorstel voor opbouw Europese cyberbeveiligingscapaciteit

20 september 2018

In zijn State of the Union 2018 heeft de voorzitter van de Europese Commissie (EC) Jean-Claude Juncker het voorstel gedaan voor de oprichting van een European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence Centre. Dit moet alle krachten in Europa bundelen voor onderzoek en innovatie op het gebied van cyberbeveiliging. Veiligheid van het internet heeft hoge prioriteit bij de EC. Ze werkt sinds vorig jaar ook al aan de oprichting van een EU Cybersecurity Agency.