Voortgangsbrief Bussemaker: internationalisering is de norm

21 september 2016

‘Competente rebellen’ moeten er van de Nederlandse opleidingen komen: ‘Grensoverschrijdende denkers en doeners die door creativiteit, lef en ambitie verandering teweegbrengen.’ Daarom moet elke student een internationale leerervaring opdoen. Is het niet in het buitenland, dan ‘at home’ in de ‘international classroom’.

Dat schreef minister Bussemaker in 2014 in haar visiebrief over internationalisering in het hoger onderwijs en het mbo. Nu is haar voortgangsbrief verschenen: een document van dertien pagina’s, waarin veel initiatieven van de afgelopen twee jaar op een rij zijn gezet. Internationalisering moet de norm worden, stelt de minister in haar brief.

Aanvulling op Strategische Agenda voor hoger onderwijs en onderzoek

Het internationale aspect van hoger en middelbaar beroepsonderwijs is volgens de minister een ‘kernelement’ van de Strategische Agenda voor hoger onderwijs en onderzoek. De voortgangsbrief is daarmee een aanvulling op de Strategische Agenda. Nieuwe plannen die de minister in de brief noemt:

  • Onderwijsinstellingen moeten meer gaan samenwerken in het buitenland en er moet meer aansluiting komen tussen onderwijsinstellingen en economische missies. Onder de noemer ‘Dutch Academia Branding’ willen KNAW, VSNU en NWO de Nederlandse wetenschap gezamenlijk beter op de kaart zetten. 
  • Taalbeleid moet dienstbaar zijn aan onderwijs- en kwaliteitsdoelen. De minister gaat daarom in gesprek met onderwijsinstellingen over hun taalbeleid. De KNAW voert op verzoek van de minister een verkenning uit naar taalbeleid in het hoger onderwijs. 
  • Universiteiten en hogescholen dienen de sustainable development goals van de Verenigde Naties te verbinden aan hun onderwijs en onderzoek. Ook de beleidsnotitie ‘Knowledge for All’ van de VSNU en de Vereniging Hogescholen benadrukt dat kennisinstellingen een belangrijke rol hebben in het aanpakken van maatschappelijke problemen. 
  • Uitgaande mobiliteit moet verder groeien. Onderwijsinstellingen dienen op dit gebied hun eigen concrete ambities te formuleren. EP-Nuffic zal de komende jaren nog meer nadruk leggen op uitgaande mobiliteit, onder meer door middel van een vernieuwing van de WilWeg-campagne, een toolkit voor opleidingen en het nieuwe instrument Crowdfund Your Exchange.

Verwijzingen:

Hele artikel op: