VRIEND

Projectleider: prof. dr. Roel Wieringa, UT (1 mei 2007 tot 1 augustus 2011)

  >  gerelateerd interview

  >  download pdf

Bedrijven werken vaak samen in netwerken, waarin informatie decentraal opgeslagen is. De verschillende bedrijven in het netwerk hebben veelal verschillende beveiligingsmaatregelen. Bedrijven hanteren deze onzekerheid door middel van risicomanagement. Dit FIRIEND (Value-based security risk mitigation in enterprise networks that are decentralized) project helpt hierbij: het levert richtlijnen en indicatoren om de effectiviteit van beveiligingsmaatregelen te kunnen meten. Daarnaast maakt het kosten en baten van dat soort maatregelen zichtbaar.

Projectresultaten

Er zijn verschillende case studies uitgevoerd bij de deelnemende bedrijven. Op basis daarvan is onder andere een model opgeleverd voor een systematische assessment en analyse van risico’s op het schenden van geheimhouding, en op openbaring van vertrouwelijke informatie aan ongeautoriseerde personen. Daarnaast is gewerkt aan een systeem dat de verschillende IT-architecturen, die door verschillende partners aan een samenwerkingsproject gebruikt worden, met elkaar vergelijkt. Hoe verschillen de veiligheidsrisico’s van elkaar, en wat is het gevolg als de twee verschillende IT-systemen met elkaar moeten samenwerken om data uit te wisselen?

Vervolgactiviteiten

De betrokken promovendus zet het onderzoek voort binnen een aanstelling als postdoc aan de Universiteit Twente.

Betrokken universiteiten en partners

  •     Universiteit Twente
  •     Akzo Nobel
  •     Corus
  •     DSM
  •     Hoffman bedrijfsrecherche
  •     Philips