VS: Welke mogelijkheden zijn er voor het reguleren van ‘big tech’?

20 juni 2019

Vier technologiereuzen – Amazon, Apple, Google en Facebook, zijn plotseling het doelwit van onderzoek door de Amerikaanse overheid. Hebben ze te veel marktmacht en, zo ja, hoe kun je ze dan reguleren? Een artikel van MIT Technology Review geeft een introductie op het onderwerp. Een artikel van Forbes vertelt welke mogelijke oplossingen er zijn, met welke praktische voor- en nadelen. Volgens een rapport van pr- en marketingbureau FleishmanHillard zullen technologiebedrijven zich hard moeten inspannen om het verloren gegane vertrouwen in de sector de komende jaren te herstellen. Dat betekent ook dat ze zich constructief moeten opstellen bij het opstellen van regels door overheden.

Artikel MIT Technology Review
Artikel Forbes
Nieuwsbericht FleishmanHillard
Rapport FleishmanHillard (pdf)