Wegwijs in PP samenwerkingsprogramma’s in onderzoek en innovatie

1 juni 2017

De European Parliamentary Research Service (EPRS) heeft een serie factsheets uitgebracht over publiek-private samenwerkingsprogramma’s in de EU op het gebied van onderzoek en innovatie. De eerste factsheet beschrijft de opkomst van publiek-private samenwerking in het algemeen. De volgende gaan over de specifieke programma’s: de European Technology Platforms (ETPs), de Joint Technology Initiatives (JTIs), de Contractual public-private partnerships in research (Contractual PPPs), de European innovation partnerships (EIPs) en de European Technology and Innovation Platforms (ETIPs). Van alle programma’s wordt de historie, de uitwerking, de inhoud, de reikwijdte en het belang beschreven, alsmede de discussies die er momenteel over worden gevoerd. Een studie van het DG Onderzoek en Innovatie van de Europese Commissie (EC), van maart 2017, beschrijft wat de belangrijkste voorwaarden zijn om publiek-private partnerschappen op het gebied van onderzoek en innovatie te laten slagen. Het gaat bijvoorbeeld om het inbouwen van voldoende flexibiliteit in projecten en het op een lijn krijgen van de belangen van alle deelnemende partijen.

Factsheet PPP algemeen (pdf)
Factsheet ETP (pdf)
Factsheet JTI (pdf)
Factsheet Contractual PPP (pdf)
Factsheet EIP (pdf)
Factsheet ETIP (pdf)
Rapport EC (pdf)