Wensen laatste periode H2020 en KP9

19 januari 2017

Veel wensen voor laatste periode H2020
Meer geld (1), betere integratie van sociale en geesteswetenschappen in projecten (2) en meer aandacht voor praktijkgericht onderzoek (3). Het zijn enkele van de vele aanbevelingen die organisaties doen voor de interim-evaluatie van Horizon 2020. Zo stelt een ‘position paper’ van Neth-ER dat de EU minstens 15% van haar budget zou moeten investeren in onderzoek en innovatie. Dat komt neer op circa 15 miljard euro. Momenteel ligt het budget van Horizon 2020 op zo’n 8,5 miljard per jaar.

Nieuwsbericht Neth-ER – 1
Position paper Neth-ER (pdf)
Nieuwsbericht Neth-ER – 2
Nieuwsbericht Neth-ER – 3
 
Hoe gaat KP9 eruit zien?
Er dient zich een flink aantal dilemma’s aan voor het negende kaderprogramma, de opvolger van Horizon 2020. Welke onderwerpen krijgen prioriteit? Hoe stimuleer je intersectorale thema’s? Hoe gaat de EU het gat opvangen dat ontstaat door de Brexit? Het zijn enkele van de hoofdvragen die aan de orde kwamen op een conferentie van Science Business.

Nieuwsbericht Neth-ER
Nieuwsbericht Science|Business
Rapport Science|Business (pdf; registratie verplicht)