Wereldwijd verdrag voor erkenning van hogeronderwijskwalificaties

31 januari 2020

Eind november keurde de Algemene Conferentie van Unesco de “Global Convention on the Recognition of Higher Education Qualifications” goed. Hiermee verschuift de bewijslast voor erkenning van kwalificaties van de aanvrager naar de erkenningsautoriteit. Die moet zich aan regels voor eerlijke en gelijke behandeling gaan houden. Dit zou meer erkenningen moeten opleveren en zo de academische mobiliteit moeten bevorderen.

Bericht University World News