Wetenschap werkt aan blauwdruk Internet of Secure

29 oktober 2019

Apparaten die zijn verbonden met internet vormen een steeds grotere bedreiging voor onze privacy en veiligheid. Het beschermen hiertegen vereist een fundamentele aanpak. Een nationaal onderzoeksproject gaat de komende jaren onderzoek doen naar deze aanpak, door technisch onderzoek te combineren met juridische en criminologische benaderingen. Onderzoeksleider professor Sandro Etalle plaatst het project ‘INTERSECT’ in de context van kansen en dreigingen in de netwerksamenleving.

Niet minder dan 75 miljard apparaten zullen medio 2030 wereldwijd via het internet met elkaar verbonden zijn. Dat biedt voordelen in tal van maatschappelijke domeinen (verkeer, logistiek, telematica, huishouden) maar schept ook uitdagingen op het gebied van cybersecurity. Een consortium van 45 partijen van overheid, wetenschap en bedrijfsleven, onder leiding van de TU Eindhoven, buigt zich de komende acht jaar over de uitdagingen voor veiligheid en beheersbaarheid in een vernetwerkte wereld. Doel van de brede samenwerking is het realiseren van een blauwdruk voor een Internet of Secure Things.

Meer informatie