Wetenschaps en technologieonderwijs voor het Europa van de 21e eeuw

8 januari 2020

De Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research (CESAER) heeft een discussienota gepubliceerd over ‘Wetenschaps  en technologieonderwijs voor het Europa van de 21ste eeuw’. De nota biedt inspiratie en oriëntatie over hoe universiteiten dit onderwijs in Europa ten goede kunnen veranderen.

Nieuwsbericht CESAER
Paper CESAER (pdf)