Wetenschapsbeleid voor de samenleving

9 mei 2019

In een Bericht aan het Parlement geeft het Rathenau Instituut aan hoe het wetenschapsbeleid van de overheid de publieke waarde van wetenschap kan versterken. De publicatie gaat dieper in op vier onderwerpen: de onbedoelde effecten van het excellentiebeleid; de integriteit en onafhankelijkheid van wetenschap; wetenschap en internationale veiligheid; en open science.

Bericht aan het Parlement – Rathenau