WRR: Gebruik big data in veiligheidsdomein

12 mei 2016

WRR: “Gebruik van big data in veiligheidsdomein vraagt om nieuwe kaders". 

Toepassingen van big data bieden vele kansen voor opsporing en surveillance. Tegelijkertijd ontstaan er nieuwe risico’s voor burgers, op het gebied van privacy, discriminatie en de vrije meningsuiting. Volgens de WRR moet de huidige wet- en regelgeving voor big data worden versterkt om fundamentele rechten en vrijheden te waarborgen. Daarbij gaat het vooral om de regulering van de analyse en het gebruik van big data. Minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) noemde het rapport in een eerste reactie “gedegen, realistisch en bruikbaar”. In de VS publiceerde het Witte Huis deze week een rapport over big data en discriminatie, met name op terreinen als kredietverlening, werkgelegenheid, het hoger onderwijs en het strafrecht. Het rapport beschrijft de problematiek en roept iedereen op deel te nemen aan een maatschappelijk debat over het onderwerp.

Nieuwsbericht Het Witte Huis